Mlynářské desatero

Domovská stránka / Ostatní / Mlynářské desatero

Mlynářský znak
  • 1. Jedině u mne mlíti budeš
  • 2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.
  • 3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.
  • 4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.
  • 5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.
  • 6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.
  • 7. Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.
  • 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.
  • 9. Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.
  • 10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.