O společnosti

Současnost

Firma Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o. stoletou tradicí patří mezi největší výrobce mlýnských produktů v České republice. Na moderním zařízení v mlýnech Automat a Budín se denně zpracovává 300 tun kvalitní potravinářské pšenice a žita. Kvalita výrobků je zaručena i využíváním vlastního obilného sila s kapacitou 18 000 t. Sortiment finálních výrobků tvoří všechny druhy pšeničných a žitných mouk, jako jsou například: pšeničná mouka hrubá, polohrubá, hladká, krupice hrubá, celozrnná mouka, žitná mouka, krmiva a v neposlední řadě obchodní zboží - mlýnský doplňkový sortiment: vločky, kroupy a zlepšující přípravky pro pekaře a cukráře. 

Hlavním cílem a základní podnikatelskou filozofií firmy je spokojenost zákazníků, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Voženílkova mouka znamená prvotřídní kvalitu, a proto také firma zavedla ve svých provozech řízení jakosti podle evropských norem ISO 9001, HACCP a FSSC 22000:2011. Dalším důkazem kvality Voženílkovy mouky je i získání prestižní národní značky kvality „Klasa“ a značky „Český výrobek“.

Autopark

Historie

Mlýny v Předměřicích nad Labem mají svoji stoletou tradici. Zakladatel firmy Josef Voženílek ve svých 24 letech nejprve zakoupil mlýn Budín a o tři roky později starý dřevěný mlýn, vedle kterého vybudoval zcela nový moderní objekt – mlýn Automat.

Nejprve sám s chotí Františkou, později se syny Josefem, Františkem a Janem modernizoval mlýnské provozy tak, že předměřické mlýny byly vždy na vysoké úrovni a Voženílkova mouka byla známá a vyhledávaná v širokém okolí. Pan Josef Voženílek byl znám svou pílí a poctivostí. Pod jeho pevnou rukou se podařilo vybudovat mlýnský podnik, který patřil k největším v Čechách.

Nejinak tomu bylo i po válce. S rokem 1948 přišlo znárodnění a s ním i pronásledování a perzekuce rodiny. V roce 1993 byly mlýny v restituci vráceny potomkům původních majitelů a ti založili firmu Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o., kterou vedou za vydatné pomoci mlynářských odborníků. Obnovili tak slavnou tradici předměřických mlýnů a Voženílkovy mouky.

Koupíme staré pohlednice, fotografie, hlavičkové papíry, obaly a další předměty, které se týkají historie našeho mlýna.

Kontakt: David Horák + 420 737 282 343 horak@mlynyvozenilek.cz