Kvalita

Laboratoř

Politika integrovaného systému řízení kvality a bezpečnosti potravin a krmiv - PDF

Vlastní podniková laboratoř je vybavena špičkovými přístroji, které slouží k přesnému stanovení kvality obilovin a všech mlynářských výrobků. Vybavení laboratoře umožňuje provádět analytickou činnost pro potřeby pěstitelů, šlechtitelů a především zpracovatelů mlynářských produktů.

Přístroje:
GAC 2100 AGRI – měří teplotu, vlhkost a objemovou hmotnost u obilovin
Inframatic 9520 Flour – měří lepek, test Zelenyho, N-látky, vlhkost, škrob, vlákninu
Falling Number 1100 – stanovení pádového čísla
Prosévací přístroj – stanovení příměsí a nečistot u obilovin
Reveal AccuScan – stanovení deoxynivalenolu(DON)
Prosévací přístroj AS 200 – stanovení granulace mouky
Farinograf a Extenzograf (výrobce - Brabender) – reologické vlastnosti mouky
Glutomatic 2200 – stanovení množství mokrého lepku a jeho kvality – gluten index

Velmi silný důraz klademe na příjem suroviny. Každá dílčí dodávka obilí je podrobena celkové analýze kvality, dle příslušné ČSN a vlastních potřeb firmy. Vzorky obilovin odebíráme pneumatickým vzorkovačem. Nakupujeme podle interního třídění a obilí je uskladněno v obilném sile tak, aby došlo k jeho postupnému enzymatickému dozrání. Následně se pro výrobu mouky namíchá ideální směs obilí pro zámel. Tato směs je 3 krát denně kontrolována v laboratoři (vlhkost, objemová hmotnost, N-látky, Zeleny test, lepek, příměsi, nečistoty a číslo poklesu).

Při výrobě mouk, krupic a ostatních tržních druhů, které se získávají při mlýnském zpracování potravinářské pšenice se dvakrát denně provádí mezioperační kontrola. Laborantka na určených místech ve mlýně odebírá vzorky a analyzuje vlhkost, lepek, popel, číslo poklesu, očkovitost a granulaci. U krmiv vlhkost, popel, N-látky, vlákninu a škrob. U každé vyrobené pšeničné mouky hladké světlé, přepuštěné do zásobníku, se provádí kompletní rozbor pro výstupní kontrolu včetně reologických vlastností. Při expedici výrobku deklarujeme hodnoty základních jakostních znaků: vlhkost, popel, lepek, granulaci, očkovitost, číslo poklesu. Na požádání odběratele i výsledky Alveografu, Farinonografu a Extenzografu.

Podobnou přísnou kontrolou procházejí i výrobky z potravinářského žita.

Nadstandardní kontrolou kvality procházejí i všechny výrobky spotřebitelského /1 kg/ balení mouk. Tyto výrobky určené pro maloobchodní prodej představují absolutní špičku mlynářského oboru.

Pro naše dodavatele obilovin provádíme průzkum nabídkových vzorků, hodnotíme kvalitu nových odrůd obilovin našich šlechtitelů. Pro odběratele provádíme kontrolní rozbory.

Ve službě dále všechny rozbory, pro které je naše laboratoř vybavena.

Ocenění a certifikáty

3+
certifikace 3EC International, s.r.o.
certifikace Potravinářská komora ČR
7+
certifikace Ministerstvo zemědělství
4+
certifikace TŰV SŰD Management Service GmbH
certifikace Bohemia Certification s.r.o.
2+
certifikace Potravinová Komora ČR
diplom Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
certifikace Svaz  průmyslových mlýnu ČR
certifikace Superbrands Brand Council
ocenění Ocenění českých lídrů
ocenění Mouka roku 2004
ocenění Obal roku 1996, sáček
ocenění Obal roku 1996