Modernizace spotřebitelského balení mouky spolufinancované Evropskou unii

Modernizace spotřebitelského balení mouky spolufinancované Evropskou unii

V roce 2017 byl v naší provozovně realizován projekt „Modernizace spotřebitelského balení mouky“, v rámci Programu rozvoje venkova, operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Cílem operace jsou investice do zpracovatelských provozů vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů. Projekt řešil zvýšení efektivnosti a zvýšení výkonu spotřebitelského balení mouky o hmotnosti 1 kg a zavedení balení o hmotnosti 10 kg až 25 kg. Původní linka na drobné spotřebitelské balení v dávkách 1 kg do otevřeného skládaného sáčku měla štítkový výkon 80 dávek za minutu, v praxi ale dosahovala výkon 60 sáčků za minutu. Nová linka má vyšší výkon 100 sáčků za minutu, tj. zvýšení o 20 sáčků za minutu = 25%. Nové je automatické seřizování hmotnosti dávky. Rovněž došlo k zpřesnění dávek a tím nedochází ke ztrátám produktu jeho převažováním. Linka je napojena na stávající zařízení skupinového balení. Balení v dávkách od 10 kg do 25 kg nebylo před realizací projektu zavedeno. Převažovalo pytlování o hmotnosti 50 kg a na provizorním zařízení pytlování o hmotnosti 15 kg. Trh ale již dnes žádá nižší hmotnost a paletizaci pytlovaných výrobků. Proto byly instalovány stroje s automatickou funkcí podávání obalu a jeho plnění včetně uzavírání a automatickou kontrolou hmotnosti balení a automatickou regulací dávkování. Tedy podobné funkce jako u linek na drobné spotřebitelské balení o hmotnosti 1 kg. Tím došlo ke zvýšení kapacity balení do pytlů až o 3000 t za měsíc, zpřesnění dávek, zvýšení hygieny při skladování, dopravě a manipulaci s těmito výrobky. U všech balících systémů byly uplatněny prvky automatického sběru provozních dat, jejich hodnocení a převedení na PC do software pro značení a systém sledovatelnosti výrobků. To vše přispívá k lepšímu postavení firmy na trhu a celkové zvýšení její konkurenceschopnosti. Nové technologie balení mouky je umístěna do stávajícího objektu moučného hospodářství p.č. 121/1, a to do přízemí (drobné spotřebitelské balení do sáčků o hmotnosti 1 kg) a do 1.patra (stroj na balení mouky o hmotnosti 10 - 25 kg). Realizací projektu se dále zvýšila konkurenceschopnost firmy, a to splněním požadavků obchodních řetězců na přesnost hmotnosti balení a splněním standardů bezpečnosti potravin.

 

 

zpět na archiv aktualit